Ranemsletta Barnehage

I 2011 bygde vi landets minst energikrevende barnehage i Overhalla; Ranemsletta barnehage. Dette er den største barnehagen i Overhalla kommune, og den ble bygget som passivhus. Her legges det vekt på at energibehovet skal reduseres gjennom passive tiltak med ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.


Namsen Dyrehospital

Namsen Dyrhospital ble oppført på Spillum industrioråde av Mester-bygg AS som totalenterprise. I byggets første etasje finner man kontorer, venteværelse, røntgenrom, rom for undersøkelse/behandling av smådyr (hund, katt, kanin osv.) og resepsjon med butikkareale for salg av fôr og utstyrsartikler. I andre etasje er det innredet konferanserom, kontorer og en leilighet. Nå i 2017 har vi […]