Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter

Vi bygde opp Småværet etter storbrannen i Flatanger i 2014. Byggene rommer bryggehus og rorbu for utleie, kafè, bolighus samt leilighet.