Nytt prosjekt i Høkneslia i Namsos

Mester-Bygg er med når det nå planlegges et nytt, stort prosjekt i Høkneslia. Vi skal bygge 12 vertikaldelte tomannsboliger øverst i et nye boligfeltet. Disse vil komme til salg rett etter ferien.


Ny brannstasjon i Overhalla under oppføring

På oppdrag fra Overhalla kommune er vi igang med bygging av ny brannstasjon. Vi er ferdig med utgraving av tomta, og er snart ferdige med å legge utvendig kledning bestående av malmfuru.