Mesterhus

Mange hus, men bare ett løfte – det blir som avtalt

Mesterhus er Norges største hus-leverandør. Mesterhus tilbyr kvalitetshus bygget av oss – forankret i tradisjon, fag-kunnskap og solid håndverk. Mesterhus-kjeden består av frittstående byggmester-firmaer over hele landet.

Mesterhus stiller strenge krav til sine medlemsbedrifter; både krav til formell kompetanse og kvalitet. Mester-Bygg innfrir kravene, og stiller økonomisk garanti for våre forpliktelser når vi bygger for deg. Å bygge ny bolig inne-bærer å ta mange viktige valg. Vi hjelper deg med å velge riktig og gir deg samtidig oversikten over de totale kostnadene. Du slipper ubehagelige overraskelser – både underveis og etter at drømmeboligen står ferdig.

bilde-mesterhus