Ranemsletta Barnehage

I 2011 bygde vi landets minst energikrevende barnehage i Overhalla; Ranemsletta barnehage. Dette er den største barnehagen i Overhalla kommune, og den ble bygget som passivhus. Her legges det vekt på at energibehovet skal reduseres gjennom passive tiltak med ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage
Ranemsletta Barnehage