Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter

Vi bygde opp Småværet etter storbrannen i Flatanger i 2014. Byggene rommer bryggehus og rorbu for utleie, kafè, bolighus samt leilighet.

Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter
Småværet, arkitekt tegnet rorbu, bolighus og pub med leiligheter